Šie atdošanas noteikumi attiecas tikai uz pirkumiem internetā, pretējā gadījumā tie jāatdod veikalā, kurā iegādājāties preci.

Atdošanas veidi

Lai atdotu preci, tīmekļa vietnē aizpildiet preču atdošanas veidlapu. Preces var atdot bez maksas, izmantojot OMNIVA pakomātus.


Nauda tiek atmaksāta tikai par preci, papildu pakalpojumu maksa netiks kompensēta.

Atdodot preces, ir jāievēro šādi nosacījumi (nav spēkā, ja tiek atdota

nekvalitatīva prece):

– atdotajai precei jābūt nebojātā oriģinālajā iepakojumā;
– 
prece nedrīkst būt zaudējusi savu preces izskatu (nebojātas etiķetes, nenoplēstas aizsargplēves u.c.)

Atdošanas termiņi

Ja prece ir nelietota, to var atdot 14 darba dienu laikā pēc iepakojuma saņemšanas.

Ja precei ir defekts, uz to attiecas divu gadu garantija, kas noteikta Latvijas Republikas likumos. 

Garantija netiek dota

Ja prece netiek lietota, kā paredzēts, vai tā ir mehāniski bojāta.

Naudas atmaksas procedūra

Ja preces tiek atdotas ar kurjera starpniecību, mūsu darbinieki vērtē, vai atdotās preces atbilst iepriekš norādītajiem nosacījumiem. Ja nosacījumi nav ievēroti,
nauda netiek atmaksāta. Par preces piegādi vai saņemšanu šādos gadījumos notiks individuāla vienošanās. Ja nosacījumi ir ievēroti, nauda tiks pārskaitīta uz
jūsu bankas kontu ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc atdotās preces saņemšanas.


Ja jums nav derējis preces izmērs, krāsa vai citi parametri un jūs vēlaties preci apmainīt, sazinieties ar mums. Ja jums nav šādas iespējas, atdodiet preci, kas nepatika (noteikumos norādītajā kārtībā), bet vēlamo preci pasūtiet no jauna.


Ja esat iegādājies neatbilstīgas kvalitātes preci, jums ir tiesības atdot šo preci mums. Šādā gadījumā bojātā prece tiks bez maksas samainīta pret kvalitatīvu
preci vai jums noteikumos minētajā kārtībā tiks atmaksāta nauda.

Atteikuma veidlapa

Product request form

Thank you!
We will contact you as soon as we review your message